Časté otázky

Často kladené otázky

Čo je to inteligentný dom ?

Inteligentný dom sám vykonáva vami zadefinované úkony. Ďalšie úkony môžete aktivovať aj na diaľku pomocou vášho smartfónu, tabletu, pc, alebo priamo v dome pomocou spínačov. Každý spínač v dome môže ovládať viac zariadení a je len na Vás, ktoré. Obľúbená je funkcia "central-off", pri ktorej viete jedným stlačením vypnúť všetky svetlá, stiahnuť žalúzie, alebo vypnúť požadované elektrické spotrebiče. Inteligentný dom za Vás meria spotrebu energií (elektrická energia, plyn, voda), ktorú si viete prehľadne kontrolovať na displeji. Viac informácií nájdete na našich stránkach v sekcii o Inteligentnom bývaní.

Aké výhody mi poskytuje ?

Inteligentný dom vám poskytuje rôzne výhody a závisí to od toho, čo chcete aby váš dom vedel vykonávať. Bližší popis nájdete na stránkach v sekcii o Inteligentnom bývaní.

Ako to funguje ?

Pri klasických elektroinštaláciách sú osvetlenie a ďalšie zariadenia ovládané mechanickými vypínačmi - vypínač otvorí alebo zatvorí elektrický obvod.
Pri inteligentnej elektroinštalácií vypínač funguje tak, že namiesto mechanického zopnutia elektrického obvodu posiela správy (signály) po komunikačnej zbernici, ktorými oznamuje ostatným zariadeniam pripojeným na zbernicu (napr. centrálna jednotka), že bol stlačený. Táto správa je ďalej spracovaná a na základe nastavení systému sú vykonané akcie ako napríklad zapnutie/vypnutie svetla, spustenie/vytiahnutie žalúzií, ...

Ďalšími možnosťami spínania a aktivácie rôznych funkcií sú spínania automaticky systémom alebo pomocou smartfónu, tabletu, pc.

 

Mám dom/byt v ktorom už bývam a chcem si dať spraviť inteligentnú inštaláciu. Je to možné?

Áno, v tomto prípade je najvhodnejšie bezdrôtové riešenie, pri ktorom nie sú potrebné žiadne stavebné zásahy a inštalácia kabeláže.

Ako prebieha inštalácia pre inteligentný dom ?

Inštalácia je spravidla realizovaná v dvoch fázach. V prvej fáze inštalujeme vedenia elektrických výkonových a signálových vedení. Druhú fázu realizujeme po tom, čo sú hotové stavebné práce. V tejto fáze zapojíme zariadenia a prístroje, nakonfigurujeme, nastavíme a oživíme systém.

Bezdrôtové riešenie realizujeme naraz, pretože inštalácia vedení v stenách nie je potrebná a takéto riešenie realizujeme spravidla v hotových domoch a bytoch.

Ako postupovať ak chcem inteligentné ovládanie domu ?

Neváhajte nás kontaktovať či už telefonicky, alebo pomocou kontaktného formulára na našej stránke. Stretneme sa s vami, predstavíme vám naše riešenia, preberieme vaše požiavky a navrhneme riešenie.

Mám existujúce riešenie pre inteligentný dom/byt a chem ho rozšíriť. Poskytujete podporu pre toto riešenie ?

Poskytujeme podporu pre najrozšírenejšie riešenia. Viac sa dozviete na stránke Realizácia a integrácia.

Aké je funkčné a cenové porovnanie klasickej elektroinštalácie a inteligentnej inštalácie ?

Nie je celkom namieste porovnávať tieto dva pojmy. Inteligentná inštalácia poskytuje rôzne možnosti, ako komfort, bezpečnosť, riadenie, úspora  a monitorovanie spotreby energií, minimálnu energetickú závislosť, hlavne pokiaľ ide o riziko spojené s dodávkou plynu, vykonáva automatické úkony v dome ktoré vám uľahčia prácu a starosti. Váš dom alebo byt vidíte a ovládate pomocou smarfónu, tabletu či pc z ktoréhokoľvek miesta na svete.

Zatiaľ čo klasická elektroinštalácia je o zásuvkovom a svetelnom obvode, resp. o zapínaní a vypínaní svetiel.

End FAQ

návrh * montáž * servis * podpora